JIRRS e-Journal     
   
» Meniu 

Instructiuni pentru autori


Vor fi luate în considerație pentru publicare următoarele categorii de materiale:

 1. Articole teoretice sau aplicate care tratează subiecte interdisciplinare despre știință și religie
 2. Articole de cercetare care privesc discuțiile, studiile interdisciplinare sau cercetarea avansată în unul dintre următoarele domenii interdisciplinare:

  1. Teologie Sistematică, Științe Exacte și Naturale (domenii: Teologie Sistematică, Matematică, Fizică Teoretică, Chimie, Biochimie, Biologie, Genetică, Geofizică, Ecologie, Astrofizică, Cosmologie, Neuroștiință, Psihologie Cognitivă, Filozofia Științei)
  2. Antropologie Religioasă, Hermeneutică și Științe Socio/Umane (domenii: Antropologie religioasă, Antropologie, Hermeneutică, Psihologie Socială, Sociologie, Studii Culturale, Teoria Artelor, Științe Media)
  3. Etică Religioasă, Bioetică și Științe medicale (domenii: Științe medicale, Științe comportamentale, Științele dezvoltării personale, Bioetică, Drept, Genetică, Neurologie, Neuroștiințe)
    3. Reacții la articole curente sau anterioare
    4. Rezumate ale cărților de specialitate din domeniul cosmologiei, astrofizicii, filosofiei                 științelor, neuropsihologiei, teologiei, cu precădere ale celor ce privesc dialogul interdisciplinar     între Religie și Științe

Informații pentru înscriere

 1. Trimiteți trei copii tehnoredactate ale manuscrisului, spațiat la două rânduri, la adresa de posta afisata mai jos
 2. Folosiți fontul standard Times New Roman 12.
 3. Două din cele trei copii nu trebuie să conțină numele autorului pe pagina cu titlul, etc., în scopul păstrării anonimatului. Pentru toate cele 3 copii trebuie să existe un rezumat de maxim 150 de cuvinte (rezumat al lucrării și concluzii generale); numerotați toate paginile manuscrisului.
 4. Dacă manuscrisul este acceptat, autorului i se va cere să trimită o copie electronică în Microsoft Word, care poate fi trimisă pe o dischetă la adresa de mai sus, sau ca anexă la adresa de email submission.jirrs@gmail.com
 5. Autorii trebuie să folosească note de subsol. Fiecare notă de subsol trebuie să aibă un număr unic.
 6. Scrieți clar toate numele și prenumele autorului. La referințe (Bibliografie), precizați numele autorului și prenumele. Pentru cărți, precizați orașul și publicația. Pentru volumele editate, indicați și numele editorului. Pentru eseuri în volume editate, precizați numărul paginilor. Titlurile în limbi străine trebuie să aibă traducerea în engleză între paranteze. Pentru articole de jurnal, indicați numărul volumului, numărul de publicație precum și numărul de pagini (de la – până la). Pentru reviste sau articole de ziar, indicați data (ziua, luna și anul) precum și paginile.
 7. Evitați să propuneți un manuscris care a fost publicat anterior sau a fost luat în considerare de către alte publicații. Dacă manuscrisul este respins de revistă, atunci poate fi introdus în altă revistă.
 8. Manuscrisul trebuie să conțină cel mult 20 de pagini scrise cu spații duble între rânduri, excluzând tabelele, figurile și referințele, sau 6000 de cuvinte fără notele de subsol.
 9. Includeți un rezumat (dacă este tehnoredactat, trebuie atașat pe o pagină diferită).
 10. Sunt acceptate doar articole scrise în Microsoft Word sau în format .pdf, scrise în limba engleză, franceză sau germană. Articolele în engleză trebuie să aibă rezumatele în franceză sau germană, iar cele în franceză sau germană, trebuie să aibă rezumat în engleză.
 11. Introduceți următoarele informații personale curente pentru fiecare autor: adresă, titlu, diplomă/e și instituția/instituțiile de învățământ, precum și specializarea.
 12. Introduceți numărul de telefon, numărul de fax și adresa de email dacă este disponibilă.
 13. Tabelele, imaginile și referințele trebuie să se afle la sfârșitul manuscrisului. Anexele trebuie să fie introduse tot la sfârșit.
 14. Imaginile conținute trebuie să fie incluse într-o listă la sfârșitul documentului.
 15. Autorii sunt rugați să trimită tabelele și imaginile ca fișiere electronice separate (format JPEG sau TIFF, cu o rezoluție de cel puțin 300 dpi).
 16. Editorii Revistei pentru Cercetare Interdisciplinară în Religie și Știință (RCIRS) recomandă autorilor să își bazeze articolele sau să le completeze cu idei relevante din articolele și volumele RCIRS anterioare.
 17. Autorii pot trimite manuscrisul și ca atașament la email la adresa submission.jirrs@gmail.com. În acest caz este nevoie de două copii, dintre care doar una să precizeze numele autorului, pentru același scop de anonimat.

Toate manuscrisele trimise vor fi verificate imediat și procesate de îndată ce va fi posibil. Recenzia inițială necesită, în general, o perioadă minimă de două luni. Intervalul de timp cuprins între predarea inițială și apariția sub formă listată a manuscrisului acceptat, este de maxim 6 luni și în funcție de numărul de articole care vor apărea.

Publicitate

Vor fi trimise email-uri tuturor membrilor din diferite organizații profesionale pentru a-i informa asupra lucrărilor noi de interes. Toți utilizatorii înregistrați pe site-ul web al RCIRS vor fi anunțați atunci când o nouă lucrare este publicată.

Drepturi

RCIRS va avea drepturi de autor asupra articolelor, însă autorilor li se conferă dreptul de a republica un articol în totalitate sau în parte în orice altă lucrare scrisă (sau volum colectiv), editată (sau co-editată) de aceștia. Orice persoană în afara autorilor trebuie să obțină permisiune în scris de la RCIRS pentru a retipări sau distribui electronic un articol.Prezentare Generala    
Board-ul publicatiei      
Politica publicatiei       
Teme de cercetare       
Termen limita manuscrise     
Colaboratori                 
Linkuri                 
Contact      Revista Pentru Cercetare Interdisciplinara in Religie si Stiinta